Optimering af produktivitet ved nitrogenfrysning
Maksimal kapacitet på minimal plads
Flydende nitrogen nedfryser fødevarer op til fem gange så hurtigt som traditionel, mekanisk frysning. Det betyder, at du kan øge produktionskapaciteten drastisk på samme gulvareal. Sammenlignet med traditionelle koldluftsfrysere optimerer nitrogenfrysning således produktiviteten ved en langt højere kapacitet pr. time på minimal plads - fx 4.000 kg/time på 4,8 x 7,5 meter - efter de nyeste hygienigske principper.

Lindes fryseudstyr hjælper godt på vej, ikke mindst via et unikt ”plug & play”-frysesystem, hvor kapaciteten kan ændres uden de store omkostninger.

”Footprint” - pladsbehov
Lindes nitrogenfrysere kræver markant mindre plads i forhold til koldluftfrysere. Dette betyder, at der kan udvides med mere produktionskapacitet på samme antal kvadratmeter gulvplads.

Indfrysning med nitrogenfryser af varmt produkt 500 kg/time: 11 m2 og højde på 2,3 meter. I koldluftfryser fx 19,2 m2 og højde på 3,5 meter.

Indfrysning med nitrogenfryser af varmt produkt 2.500 kg/time: 30 m2 og højde på 3 meter. I koldluftfryser fx 105 m2 og højde på 5,5 meter.

Mindre behov for "man power"
Ved in-line produktion bliver det muligt for én enkelt person at køre hele processen - fra fersk til frosset/kølet produkt klar til næste step. Der spares som minimum mange timer på rengøring af bakker og vogne, hvilket også kan  resultere i en mere miljøvenlig produktion (vandbesparelser m.m.)

Har du klæbrige produkter, som er svære at pakke in-line, så er skalfrysning løsningen på dette problem. Når produkter er skalfrosne kan de uden videre direkte pakkes på både flow-pakker eller vertikal-pakker.

Der kan glaseres direkte efter nitrogenfrysning - uden "efterfrysning". Dette skyldes, at overfladetemperaturen på produkterne, der kommer ud af nitrogenfryseren, er mellem -40oC og -80oC.

Ingen afrimningsstop
Ved nitrogenfrysning og -køling er produktsvind signifikant mindre end ved koldluftfrysning. Jo mindre svind under processen, desto mindre behov for afrimning. Mange koldluftfrysere skal afrimes under drift, ellers reduceres effektiviteten - enten kommer produkterne ud ved højere temperatur eller opholdstiden skal øges. Dette sker ikke på en nitrogenfryser, som kan køre i dagevis uden afrimning. Nitrogenfryseren kræver intet varmtvandsanlæg eller varmluftsanlæg til afrimning.

Efter en afrimning skal udstyret gøres rent. Rengøring af en nitrogenfryser sker på under en time, hvorefter den er klar til drift igen. Dette tager på mange koldluftfrysere flere timer og genstart tager også markant længere tid. Opstartstid på nitrogenfryseren er maksimalt 15 minutter.

Nitrogenfrysning sparer tid
Da nitrogenfrysere ikke kræver afrimning under driften, opnår du flere produktionstimer pr. skift.

Linde-frysere kræver minimal vedligehold, da de er simplet opbygget med meget få mekaniske sliddele samt består af signifikant færre dele end en koldluftfryser, hvilket sparer tid og giver flere driftstimer ved normal produktion.

På en nitrogenfryser med 8 timers drift pr. dag, udføres et vedligeholdelsescheck pr. år. Hvis fryseren kører to eller tre skift pr. døgn, skal der laves vedligehold to gange pr. år. 

Der er ingen vedligehold af kompressorer på en nitrogenfryser, da gassen lagres i en tank, som Linde servicerer.

Hvor mange timer bruger du hvert år på stop ved kompressorproblemer og genfyldning af anlægget?
Hvis det tager lang tid. f.eks. 45 minutter at fylde en palle med produkter, vil en nitrogen fryser kunne tilføje den temperatur som behøves, så der ikke sker optøning på pallen, før den køres på køle- eller fryselager.

Mindre service og vedligehold
Da Lindes nitrogenfrysere er fremstillet med gennemtestede standardkomponenter er driftstop meget sjældne. Sker det, vil de oftest være lette at udbedre, fx en PT100 føler, dette giver signifikant mindre ”down time” sammenlignet med koldluftfrysere. Desuden består en koldluftfryser af markant flere mekaniske dele og ikke mindst kompressoranlæg.

Nem og hurtig opstart samt ændring af kapacitet
Vækst og innovation er afgørende faktorer for, at vi i Danmark kan bevare vores forspring inden for fødevareproduktionen! Lindes fryseudstyr hjælper godt på vej, ikke mindst via et unikt ”plug & play”-frysesystem, hvor kapaciteten kan ændres uden de store omkostninger.

Normalt placeres en nitrogenfryser i produktionen samlet, i et stykke. Herefter tilsluttes strøm og nitrogenrør fra tanken, og fryseren er klar til start. En normal installation i produktionslokalet tager maksimalt en dag. Koldluftfrysere bygges normalt op i produktionslokalet, hvilket normalt tager mellem en og to uger.

Hurtig og nem rengøring
Alle Linde-frysere har monteret rengøringssystem samt rengøringsprogram, hvilket går regøring hurtig og effiktiv i forhold til traditionelle koldluftsfrysere.

Lindes vigtigste K(ey) P(oint) I(ndicators) ved udvikling af nye frysere

 • Maksimal kapacitet på mindst mulig plads
 • Alle dele, der er i produktkontakt er fremstillet i rustfrit stål
 • Minimalt nitrogenforbrug, så processen bliver så billig som muligt
 • Sikrer 100% kapacitet - 24/7
 • Minimalt service og vedligehold, da en fryser kun består af nogle motorer, et frysebånd samt nitrogendoseringssystem 
 • Fleksible anvendelsesmuligheder
 • Hurtigt og let rengøring ved hygiejnisk design
 • Sikkerhed & arbejdsmiljø under drift og rengøring
 • Sammenlignet med en koldluftfryser er overflader i en nitrogenfryser meget mindre og er derved lettere og hurtigere at rengøre. Desuden er der heller ikke nogle fordampere som der kræver rengøring.
 • Minimalt service og vedligehold
 • Nitrogenfryser installeres normalt på en dag i produktionslokalet.
 • Nitrogenfryseren består af standardkomponenter, som kan købes ved forskellige leverandører
Linde holder dig opdateret!
Modtag Linde Food Update, som udsendes fire gange om året.


© Linde 2024