MISON® skyddsgaser

MISON® skyddsgaser

Rätt val för svetsarens arbetsmiljö

Med en 40-årig historia är MISON® skyddsgaser fortfarande de enda skyddsgaserna som är utvecklade för att förbättra svetsarens arbetsmiljö. MISON minimerar mängden bildat ozon och skyddar svetsaren från potentiellt skadliga symptom. Upptäck MISON, få några bra tips för en bättre arbetsmiljö och se vad våra kunder tycker.
Vet du vilken skyddsgas som fungerar bäst för din svetsmetod och det material som du ska svetsa? Nu finns ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på det.

Skydda svetsaren från skadligt ozon

Vilka är effekterna av att utsättas för ozon?

Ozon är en starkt oxiderande gas som bildas i samband med svetsning och har en ohälsosam inverkan på människor.

Typiska symptom vid ozonexponering:

Irritation i ögon och hals
Hosta
Huvudvärk
Lunginflammation
Andningssvårigheter

Långvarig exponering för ozon kan orsaka permanenta skador på lungvävnad.

Vilken skyddsgas fungerar bäst för dina behov?

Lindes nya Skyddsgasguide är ett enkelt och praktiskt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att hitta den lämpligaste skyddsgasen, baserat på din svetsmetod och det material du ska svetsa. Skyddsgasguiden ersätter den gamla appen “AGA Gasguide” – det här är din nya guide för val av bästa skyddsgasen.

Hitta rätt skyddsgas för din svetsprocess med Lindes praktiska guide.

Testa Skyddsgasguiden nu!

Vilken skyddsgas fungerar bäst för dina behov?

Lindes nya Skyddsgasguide är ett enkelt och praktiskt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att hitta den lämpligaste skyddsgasen, baserat på din svetsmetod och det material du ska svetsa. Skyddsgasguiden ersätter den gamla appen “AGA Gasguide” – det här är din nya guide för val av bästa skyddsgasen.

Hitta rätt skyddsgas för din svetsprocess med Lindes praktiska guide.

Testa Skyddsgasguiden nu!

Fyra tips för att förbättra svetsarens arbetsmiljö

Svetsrök har alltid ansetts vara en arbetsmiljörisk, och åtgärder för att undvika skadlig rök och gaser som produceras vid svetsning har alltid rekommenderats. I augusti 2018 ändrade International Agency for Research on Cancer (IARC) klassificeringen av svetsning som sådan från “möjligen cancerframkallande för människor” till “cancerframkallande för människor”. IARC pekar inte på någon specifik komponent i röken som specifik källa vid klassificeringen. Det är svetsning som sådan som är klassificerad. Detta understryker vikten av att vidta alla tillgängliga åtgärder för att förbättra svetsarens arbetsmiljö så att svetsning kan fortsätta vara en dominerande metod för sammanfogning av metaller många år framöver.

Se våra fyra tips nedan hur svetsarens arbetsmiljö kan förbättras.

Test gjord utifrån nya ISO 21904-3 visar att Flexlite GF med rätt inställningar kan minska mängden rök med 95%.

1. Använd rökutsug

Använd alltid lokala rökutsug för att minimera exponeringen av rök och gaser på svetsaren. Friskluftshjälmar och integrerade utsug i svetspistolen är de bästa lösningarna. Även om friskluftshjälmarna minskar huvuddelen av de skadliga partiklarna förhindras inte gaserna av hjälmarna. Integrerat utsug kräver aktiv anpassning till svetsapplikationen.

Det är till och med möjligt att se skillnad i mängden rök med blotta ögat mellan MISON 18 (18% CO2) och MISON 8 (8% CO2)

2. Använd en skyddsgas som minimerar mängden rök och gaser från svetsningen:

Genom att välja en skyddsgas med lägre innehåll av CO2 är det möjligt att minska mängden partiklar i röken drastiskt. Genom att minska CO2-halten från 18% till 8% (MISON 18 till MISON 8) minskas mängden rök med 35%.

Välj en skyddsgas från MISON programmet, de enda skyddsgaserna som utvecklats i syfte att minska arbetsmiljöbelastningen på svetsaren. MISON skyddsgaser minskar mängden av det skadliga ozonet direkt ljusbågen för att minska risken att svetsaren exponeras.

3. Välj en svetsmetod som minimerar mängden rök som bildas under svetsning

Genom val av svetsmetod och tillsatsmaterial kan mängden rök minskas avsevärt. Svetsning med fluxfyllda rörtrådar (FCAW) och manuell metallbågssvetsning producerar betydligt mer rök än MIG/MAG med solid trådelektrod och metallpulverfyllda rörtrådar. Vid TIG-svetsning produceras minst mängd rök. Välj om möjligt en svetsmetod med så liten mängd bildad rök som möjligt.

En översikt över hur olika plåtytor och rester kan påverka mängden rök som produceras jämfört med rengjorda plåtar.

4. Använd rena plåtar.

Ytan på de svetsade plåtarna påverkar mängden rök som produceras. Använd om möjligt rengjort och blästrat material.

För att få maximal effekt på svetsarens arbetsmiljö, använd en kombination av så många som möjligt av åtgärderna ovan. Glöm inte heller att skydda de andra anställda på verkstaden med ett adekvat system för allmän ventilation. Ett sådant system kräver cirka fem luftbyten per timme. Detta är betydligt mer än för exempelvis bilverkstäder där endast tre luftbyten per timme krävs.

Några kommentarer om MISON från våra kunder

Hälsoeffekterna hos svetsarna talar för sig själva

Emil Holmström, VD på SITAB

Jag är inte förkyld lika ofta och hostar inte längre som tidigare. Så att byta till MISON® var en positiv erfarenhet.

Ladda ner MISON broschyr eller Linde gasguide

MISON broschyr

Ladda ner

Linde gasguide

Ladda ner

Mastec Components - nöjda MISON® skyddsgasanvändare.

Mastec Components, specialiserade på plåtbearbetning, pressning och svetsning, bestämde sig för MISON® skyddsgaser som det bästa alternativet. Se videon för att få veta mer om fördelarna för deras företag och personal.

SITAB Industriteknik – investerar i en säkrare arbetsmiljö

Sandvikenbaserade SITAB Industriteknik tillverkar komplex utrustning, bland annat lyftutrustning, värmeväxlare och rökgasrör. De följer de strikta säkerhets- och kvalitetskrav som deras kunder från olika krävande branscher ställer. Företaget valde att använda MISON® skyddsgaser för att skydda personalens hälsa, och de anser att det är en solid investering - klicka nedan för att få veta mer.

Så här förbättrar du arbetsmiljön för dina svetsare med MISON skyddsgaser.

Av de gaser som bildas vid gasbågssvetsning är ozon den absolut största hälsorisken. Hur bidrar en tillsats av kvävemonoxid i skyddsgaser till att minska arbetsmiljöbelastningen på dina svetsare? Förutom ozonutsläpp, vilka andra faktorer påverkar miljöbelastningen på svetsaren?
Läs en artikel av den erkända svetsexperten Nils Stenbacka om hur man kan förbättra arbetsmiljön för svetsare.

Vill du veta mer?

Om du vill lära dig mer om MISON skyddsgaser eller kanske få en produktdemonstration hjälper vårt WELDONOVA team gärna till.
För att köpa MISON, använd vår praktiska sökfunktion för att hitta ditt närmaste försäljningsställe, eller besök Linde Online Shop.