MISON® beskyttelsesgass

MISON® beskyttelsesgass

Det riktige valget for sveiserens arbeidsmiljø

MISON® beskyttelsesgasser har eksistert i førti år, og de er fremdeles alene om å være utviklet for å beskytte sveiserens arbeidsmiljø. MISON® reduserer ozonutslippet og bidrar til å beskytte mot potensielle helseskader. Les mer om MISON®, få praktiske tips for et godt arbeidsmiljø, hør hvilke erfaringer kundene våre har gjort seg, og mye mer.
Vet du hvilken beskyttelsesgass som fungerer best for sveisemetoden og materialene som brukes hos dere? Nå kan du finne det ut på en rask og enkel måte.

Beskytt sveiseren mot skadelig ozon

Hvilke effekter har ozon?

Ozon er en sterkt oksiderende gass som oppstår ved sveising, og som er helseskadelig.

Typiske symptomer ved eksponering for ozon:

Irritasjon i øyne og svelg
Hoste
Hodepine
Lungebetennelse
Pustevansker

Langvarig eksponering for ozon kan gi varige skader på lungevevet.

Hvilken beskyttelsesgass fungerer best for deres behov?

Lindes nye veiledning er et enkelt og praktisk verktøy som er utviklet for å gjøre det enklere å finne ut hvilken beskyttelsesgass som er best egnet, basert på sveisemetode og materiale. Den erstatter den gamle mobilappen og de trykte instruksjonene fra AGA – dette er det nye hjelpemiddelet når dere skal velge beskyttelsesgass.

Finn riktig beskyttelsesgass for den aktuelle sveiseprosessen med Lindes praktiske veiledning.

Prøv veiledningen for beskyttelsesgasser nå!

Hvilken beskyttelsesgass fungerer best for deres behov?

Lindes nye veiledning er et enkelt og praktisk verktøy som er utviklet for å gjøre det enklere å finne ut hvilken beskyttelsesgass som er best egnet, basert på sveisemetode og materiale. Den erstatter den gamle mobilappen og de trykte instruksjonene fra AGA – dette er det nye hjelpemiddelet når dere skal velge beskyttelsesgass.

Finn riktig beskyttelsesgass for den aktuelle sveiseprosessen med Lindes praktiske veiledning.

Prøv veiledningen for beskyttelsesgasser nå!

Fire raske tips for å sikre sveiserens arbeidsmiljø

Sveiserøyk har alltid blitt betraktet som en arbeidsmiljørisiko, og det har vært anbefalt å iverksette tiltak for å unngå skadelig røyk og gass som oppstår ved sveising. I august 2018 endret International Agency for Research on Cancer (IARC) klassifiseringen av sveising fra «potensielt kreftfremkallende for mennesker» til «kreftfremkallende for mennesker». IARC utpeker ingen bestemt komponent i røyken som en spesifikk årsak til klassifiseringen, det er sveisingen i seg selv som er klassifisert. Dette understreker betydningen av å gjøre alt som er mulig for å beskytte sveisernes arbeidsmiljø, slik at sveising fortsatt kan være den vanligste metoden for sammenføying av metaller i mange år fremover.

Nedenfor får du fire tips om hvordan man kan forbedre sveisernes arbeidsmiljø.

Test i henhold til den nye ISO 21904-3 viser at Flexlite GF med riktig justering kan redusere mengden røyk med 95%.

1. Bruk røykavsug:

Bruk alltid lokalt avsug for at sveiseren skal bli minst mulig eksponert for røyk og gass. De beste løsningene er sveisehjelmer med frisklufttilførsel og røykavsug på sveisepistolen. Men selv om hjelmer med frisklufttilførsel fjerner det meste av røykpartiklene, er det ikke alle hjelmer som fjerner gassene. Røykavsug på sveisepistolen krever dessuten aktiv tilpasning til bruksområdet.

Det er til og med mulig å se med egne øyne forskjellen i mengden med røyk som blir til mellom MISON 18 (18% CO2) og MISON 8 (8% CO2)

2. Bruk en beskyttelsesgass som minimerer røyk og gassmengden fra sveisingen

Ved å velge en beskyttelsesgass med lavere CO2-innhold, kan andelen av partikler i røyken bli drastisk redusert. Ved å redusere CO2-innholdet fra 18 % til 8 % (fra MISON 18 til MISON 8) reduseres røykmengden med 35 %.

Velg en beskyttelsesgass i MISON-programmet, de eneste beskyttelsesgassene som er utviklet for å redusere arbeidsmiljøets belastning på sveiseren. MISON beskyttelsesgasser reduserer mengden av skadelig ozon som produseres ved sveisebuen, slik at det blir mindre risiko for at sveiseren eksponeres.

3. Velg en sveisemetode som minimerer røykmengden som produseres under sveising

Ved bevisst valg av sveisemetode og tilsettmateriale kan røykmengden bli kraftig redusert. Sveising med sveiseelektrode (MMA) produserer langt mer røyk enn MIG/MAG med homogen sveisetråd. TIG gir lavest røykproduksjon. Velg om mulig en sveisemetode som avgir så lite røyk som mulig.

En oversikt over hvordan forskjellige plateforhold og rester kan påvirke røykgenereringshastigheter kontra en "ren" plateoverflate.

4. Bruk rene plater

Overflaten på de sveisede platene påvirker hvor mye røyk som produseres. Bruk om mulig rengjorte og renblåste materialer.

For at sveiserens arbeidsmiljø skal bli så godt som mulig, brukes en kombinasjon av de ovennevnte tiltakene. Husk også å beskytte de andre arbeiderne med et egnet avsugssystem. Et slikt system må ha cirka fem luftvekslinger per time, sammenlignet med et bilverksted, der luften bare behøver å byttes ut tre ganger i timen.

Dette sier kundene våre om MISON

Helsefordelene for sveiserne taler for seg selv

Emil Holmström, Administrerende direktør i SITAB

Det er slutt på forkjølelser og hoste. Så å bytte til MISON har vært en positiv opplevelse.

Last ned MISON brosjyre eller Linde gassguide

MISON brosjyre

Last ned

Linde gassguide

Last ned

RA Norway – svært fornøyd med MISON beskyttelsesgass

RA Norway har spesialisert seg på å levere aluminiumskonstruksjoner og logistikkprodukter til alle bransjer over hele verden, og de har vurdert MISON beskyttelsesgass som det beste alternativet. Se videoen for å lære mere om hvilke fordeler dette har gitt for bedriften og de ansatte.

Rupro AS ser MISON® beskyttelsesgasser som et naturlig valg

Rupro AS jobber mye med HMS og trivsel på arbeidsplassen. Med et sykefravær på mellom 1-2% ligger de langt under det norske gjennomsnittet. For en bedrift med mange sveisere, var bruk av MISON® fra Linde et naturlig valg.

Slik reduserer du helserisikoen fra ozon

Av alle gasser som dannes ved GMAW (Gas Metal Arc Welding), er ozon den som er desidert farligst for helsen. Hvordan bidrar tilsetningen av nitrogenmonoksid i beskyttelsesgassen til å beskytte sveiserens helse? Hvilke andre faktorer, i tillegg til ozonutslippet, påvirker den miljømessige belastningen sveiseren blir utsatt for? Les en artikkel skrevet av den anerkjente sveiseeksperten Nils Stenbacka for å få vite mer om hvordan sveisingen kan gjøres tryggere for helsen.

Vil du vite mer?

Teamet vårt hjelper deg gjerne hvis du vil vite mer om MISON beskyttelsesgass eller kanskje få en produktdemonstrasjon.
For å kjøpe MISON kan du bruke den praktiske søkefunksjonen som hjelper deg med å finne en av våre forhandlere, eller besøke Lindes nettbutikk.