MISON® beskyttelsesgasser

MISON® beskyttelsesgasser

Det rigtige valg til svejserens arbejdsmiljø

Med en 40-årig historie er MISON® beskyttelsesgasser stadig de eneste gasser, der er udviklet til at beskytte svejserens arbejdsmiljø. MISON minimerer ozonudslip og beskytter mod potentielt skadelige symptomer. Se mere om MISON, få gode tip til et godt arbejdsmiljø, læs om vores kunders erfaringer og meget mere.
Ved du, hvilken beskyttelsesgas der fungerer bedst med din svejsemetode og -materialer? Nu har du en hurtig og enkel måde at finde ud af det.

Beskyt svejseren mod den skadelige ozon

Hvordan påvirker ozon dig?

Ozon er en kraftigt oxiderende og sundhedsfarlig gas, der dannes i forbindelse med svejsning.

Typiske symptomer på at du har været udsat for ozon:

Irritation i øjne og hals
Hoste
Hovedpine
Betændelsestilstande i lungerne
Åndedrætsbesvær

Langvarig udsættelse for ozon kan forårsage permanent skade på lungevæv.

Hvilken beskyttelsesgas fungerer bedst til dine behov?

Lindes nye beskyttelsesgasguide er et simpelt og praktisk værktøj udviklet til at hjælpe dig med at finde den mest egnede beskyttelsesgas baseret på din svejsemetode og dit materiale. Den erstatter den gamle AGA gasguide-mobilapp - dette er din nye guide til beskyttelsesgasser.

Find den rigtige beskyttelsesgas til din svejseproces med Lindes praktiske guide.

Prøv beskyttelsesgasguiden nu!

Hvilken beskyttelsesgas fungerer bedst til dine behov?

Lindes nye beskyttelsesgasguide er et simpelt og praktisk værktøj udviklet til at hjælpe dig med at finde den mest egnede beskyttelsesgas baseret på din svejsemetode og dit materiale. Den erstatter den gamle AGA gasguide-mobilapp - dette er din nye guide til beskyttelsesgasser.

Find den rigtige beskyttelsesgas til din svejseproces med Lindes praktiske guide.

Prøv beskyttelsesgasguiden nu!

Fire hurtige råd til sikring af svejserens arbejdsmiljø

Svejsedampe er altid blevet betragtet som en fare for arbejdsmiljøet, og forholdsregler for at undgå skadelig røg og gasser, der udvikles ved svejsning, har altid været anbefalet. I august 2018 ændrede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) klassificeringen af svejsning generelt fra "muligvis kræftfremkaldende til mennesker" til "kræftfremkaldende for mennesker". IARC peger ikke på nogen specifik komponent i røgen som en specifik kilde til klassificeringen. Det er svejsning som sådan, der er klassificeret. Dette understreger vigtigheden af at træffe alle tilgængelige foranstaltninger for at forbedre svejsernes arbejdsmiljø, så svejsning fortsat kan være en dominerende metode til sammenføjning af metaller i mange år fremover.

Se 4 tips nedenfor til forbedring af svejserens arbejdsmiljø.

Test i henhold til den nye ISO 21904-3 viser, at Flexlite GF med den rigtige justering kan reducere mængden af dampe med 95%.

1. Brug udsugning:

Brug altid lokal udsugning for at minimere svejserens eksponering for røg og gasser. Friskforsynede svejsehjelme og røgudsugning ved/på svejsestedet er de bedste løsninger. Selvom friskforsynede hjelme reducerer hovedparten af røgpartiklerne, reducerer ikke alle hjelme gasserne. Røgudsugning ved/på svejsestedet kræver aktiv tilpasning til svejseapplikationer.

Det er endda muligt at se forskellen i mængden af røg med det blotte øje mellem MISON 18 (18% CO2) og MISON 8 (8% CO2)

2. Brug en beskyttelsesgas, der minimerer mængden af dampe og gasser fra svejsningen:

Ved at vælge en beskyttelsesgas med lavere CO2-indhold er det muligt at reducere mængden af partikler i dampen drastisk. Ved at reducere CO2-indholdet fra 18% til 8% (MISON 18 til MISON 8) reduceres røgmængden med 35%.

Vælg en beskyttelsesgas i MISON-programmet, den eneste beskyttelsesgas udviklet med det formål at reducere arbejdsmiljøbelastningen på svejseren. MISON beskyttelsesgasser reducerer det skadelige ozonudslip nær lysbuen for at nedsætte risikoen for, at svejseren udsættes for den.

3. Vælg en svejsemetode, der minimerer mængden af røg, der produceres under svejsning

Ved valg af svejsemetode og tilsatsmaterialer kan røgmængden reduceres betydeligt. Svejsning med pulverfyldte rørtråde og beklædte elektroder producerer langt flere dampe end MI/ MAG med massiv svejsetråd. TIG producerer den laveste mængde røg. Hvis det er muligt, skal du vælge en svejsemetode med så lav røgemission som muligt.

En oversigt over, hvordan forskellige pladeforhold og rester kan påvirke røgudviklingshastigheder i forhold til en "ren" pladeoverflade.

4. Brug rene emner

Overfladen på de svejsede emner påvirker mængden af producerede dampe. Brug om muligt rensede og sandblæste materialer.

For at forbedre svejserens arbejdsmiljø maksimalt skal du bruge en kombination af ovenstående foranstaltninger. Glem heller ikke at beskytte de andre medarbejdere på værkstedet med et passende system til udsugning af røg. Et sådant system kræver ca. 5 luftudskiftninger i timen, sammenlignet med bilværksteder, hvor der kun kræves 3 luftudskiftninger i timen.

Nogle udtalelser om MISON fra vores kunder

De sundhedsmæssige fordele for svejsere taler for sig selv

Emil Holmström, Administrerende Direktør I SITAB

Jeg er ikke forkølet længere og hoster ikke mere. Så at skifte til MISON var en positiv oplevelse.

Download MISON brochure eller Linde Gas Guide

MISON brochure

Download

Linde gas guide

Download

SITAB Industriteknik – investering i et sikrere arbejdsmiljø

SITAB Industriteknik i Sandviken producerer komplekst udstyr, herunder løfteudstyr, varmevekslere og røggasrør. De følger strenge sikkerheds- og kvalitetskrav, der stilles af deres kunder i forskellige krævende industrier. Virksomheden valgte at bruge MISON beskyttelsesgasser for at beskytte personalets sundhed, og de anser det for en fundamental investering - klik nedenfor for at se mere.

Sådan reducerer du sundhedsrisikoen ved ozon

Af de gasser, der dannes ved gasbuesvejsning, er ozon langt den største sundhedsrisiko. Hvordan hjælper tilsætningen af nitrogenoxid i beskyttelsesgasser med at beskytte svejserens helbred? Hvilke andre faktorer påvirker svejseren foruden ozonemission?
Læs en artikel af den anerkendte svejsexpert Nils Stenbacka og se, hvordan man kan gøre svejsning mere sikker for helbredet.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om MISON beskyttelsesgasser eller måske have en demonstration, hjælper vores team gerne.
For at købe MISON kan du bruge vores praktiske depotfinder eller besøge Linde Online Shop.