Linde Green
Produsert med 100 % fornybar energi
Nå får du også Linde Green flaskegasser!
Ta et steg mot klimanøytralitet
I 2021 lanserte vi Linde Green flytende gasser, et grønnere alternativ. Nå gjør vi det samme for flaskegasser. Dette vil støtte våre kunders klimamål og konkurranseevne, som i økende grad henger sammen. Samtidig tar vi steget videre på vår egen ambisiøse vei mot klimanøytralitet.
Linde Green flaskegasser
Linde Greens sortiment av mer enn 220 flaskegassprodukter produseres og fylles nå ved hjelp av fornybar energi.
Linde Green flytende gasser
Ved produksjon og transport av Linde Green flytende gasser til tank benyttes fornybar energi. En liten del klimakompenseres via skogplantingsprosjekter.
Linde Green klimabudskap
Råstoffet til Linde Green-gassene består ene og alene av luft, med karbondioksid som biprodukt. Derfor kan  klimagassutslippene reduseres med opptil 95 % ved hjelp av kun energivalg alene.

Linde Green ABC

Linde Green flytende gasser til tank består av oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid
Linde Green gasser på flaske omfatter alle våre industri- og næringsmiddelgasser med oksygen-, nitrogen-, argon- og karbondioksidkomponenter
Uendret produktkvalitet og pålitelighet - kun reduksjon i klimagassutslipp
Linde Green er revidert og validert av en tredjepart
Virksomheten din kan dra nytte av et validert Linde Green-sertifikat årlig, som bekrefter dine reduksjoner av klimagassutslipp

Linde Green flaskegasser - oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid
Overgangen til Linde Green flaskegasser er det første store steget mot bærekraft vi tilbyr flaskegasskundene våre. Vårt neste skritt blir å eliminere CO2-utslippene i forbindelse med transport av flaskene.

 •   Produksjonen baseres på fornybar energi revidert og validert av tredjepart
 •   Fyllingen baseres på fornybar energi revidert og validert av tredjepart
 •   Som kunde hos oss har du mulighet til å motta et validert sertifikat årlig som gir deg oversikt på dine utslippsreduksjoner ved bruk av Linde Green
 • Produktsortimentet inneholder for tiden ikke acetylen, propan, helium, hydrogen, medisinske gasser eller spesialgasser

Linde Green flytende gasser - oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid
Vårt første Linde Green-produkt, som har bidratt til å bringe Linde i førersetet når det gjelder grønn omstilling i bransjen. Et godt supplement for å nå dine klimamål og forbedre konkurranseevnen. Ved å erstatte 100 tonn flytende oksygen med Linde Green-oksygen reduserer du CO2-utslippene med 10 personbiler per år.

 •   Produksjonen baseres på fornybar energi revidert og validert av tredjepart
 •   Transporten baseres på fornybart drivstoff revidert og validert av tredjepart
 •   De resterende utslippene kompenseres gjennom et sertifisert skogplantingsprosjekt
 •   Som kunde hos oss vil du motta et validert sertifikat årlig som gir deg oversikt på dine utslippsreduksjoner ved bruk av Linde Green

Øk konkurranseevnen i de gassdrevne prosessene
Linde Green-Konseptet er enkelt. Råvarene i serien er luft og karbondioksid, et biprodukt fra industrielle prosesser. Ved valg av energi alene kan vi redusere klimagassutslipp med opptil 95 %.

Klimanøytralitet gjennom hele verdikjeden stiller krav til virksomhetens arbeid med blant annet råvarer, produksjon, sluttprodukt, emballasje, transport og energieffektivitet. Som en del av denne verdikjeden imøtekommer Linde Green den økende etterspørselen etter klimavennlige løsninger - og er et steg på veien mot en bærekraftig fremtid.

 •  Vi måler og dokumenterer alle CO2-ekvivalente utslipp og sørger for full sporbarhet
 • Hvert trinn i produksjonen og de kommersielle prosessene revideres og valideres av en tredjepart
 • Karbonfotavtrykket er beregnet ved hjelp av EIGA-metoden (European Industrial Gases Association)
 • Praksis og dokumentasjon er en del av våre sertifiserte styringssystemer ISO 9001og ISO 14001
Lindes vei til å bli 100 % klimanøytrale i 2050
35 % lavere utslippsintensitet
Aktivt innkjøp av fornybar energi
Utviklingsprosjekter for blått og grønt hydrogen
35 % lavere utslipp av klimagasser
Forbedre karbonfangst og -lagring
Identifisering og økt bruk av fornybare råmaterialer
Klimanøytrale
Nullutslipp fra råvarer, logistikk og energi
Kompensere for eventuelle resterende utslipp
Reduser utslippene dine og gjør virksomheten din mer bærekraftig
  Vi forteller deg gjerne mer om Linde Green!


© Linde 2024