Ražots no 100 % atjaunīgās enerģijas
Tagad arī gāzes balonos!
Solis pretī klimata mērķiem
2021. gadā mēs sākām ražot Linde Green sašķidrinātās gāzes, ko piegādājam klientiem uzpildei tvertnēs. Tagad mēs ražojam un uzpildām arī gāzes balonos! Tādā veidā mēs atbalstām mūsu klientu klimata mērķus un konkurētspēju, kas arvien vairāk ir savstarpēji saistīti. Tajā pašā laikā mēs īstenojam arī savus mērķus ceļā uz klimata neitralitāti.
Linde Green gāzes balonos

Linde Green - vairāk nekā 220 Linde Green  produkti balonos tagad ir ražoti un uzpildīti ar atjaunīgo enerģiju.
Linde Green gāzes tvertnēs

Linde Green - sašķidrināto gāzu ražošanā un transportēšanā atjaunīgā enerģija tiek izmantota kombinācijā ar klimata kompensāciju.
Linde Green ietekme uz klimatu

Linde Green gāzēm izejmateriāls ir gaiss un oglekļa dioksīds, kas ir ražots kā blakus produkts. Tāpēc mēs varam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz pat 95%.

Linde Green ABC

Linde Green - gāzes tvertnēs ietver sašķidrināto skābekli, slāpekli, argonu un oglekļa dioksīdu.
Turpmāk arī visas mūsu rūpnieciskās un pārtikas gāzes balonos ar skābekļa, slāpekļa, argona un oglekļa dioksīda sastāvdaļām tiks pārdotas ar Linde Green konceptu
Produktu kvalitāte un drošums paliek nemainīgi - samazinās tikai siltumnīcefekta gāzu emisijas
Linde Green ir trešās puses verificēts un apstiprināts process
Lietojot Linde Green produktus, Jūs iegūsiet priekšrocību - apstiprinātu gada pārskatu, kas apliecinās jūsu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu

Linde Green gāzes balonos –  skābeklis, slāpeklis, argons un oglekļa dioksīds
Balongāzu pāreja uz Linde Green produktiem ir pirmais lielais solis atbildībā pret klimata pārmaiņām, ko piedāvājam klientiem, kas izmanto gāzes balonos. Mūsu nākamais solis ir arī  balonu transportēšanas emisiju samazināšana.

  •   Ražošanā tiek izmantota atjaunīgā enerģija
  •   Kā mūsu klients Jūs varat pieprasīt mums gada sertifikātu par siltumnīcefekta izmešu samazināšanu
  •   Šobrīd produktu līnija neietver acetilēnu, propānu (LPG), hēliju, ūdeņradi, medicīniskās gāzes un speciālās gāzes (SPG)

Linde Green gāzes tvertnēs – šķidrais skābeklis, slāpeklis, argons un oglekļa dioksīds
Linde Green produktu līnija ir kā pionieris zaļo gāzu nozarē. Tas ir veids, kā palielināt atbildību un uzlabot konkurences priekšrocības. Nomainot 100 tonnas šķidrā skābekļa ar Linde Green, jūs samazināt CO2 izmešu daudzumu, ko rada10 vieglās automašīnas gadā.

  •   Ražošanā tiek izmantota atjaunīgā enerģija
  •   Nelielais atlikušo emisiju daudzums ražošanas procesā tiek kompensēts, izmantojot sertificētu apmežošanas projektu
  • Kā mūsu klients jūs saņemsiet sertifikātu par samazināto siltumnīcefekta izmešu daudzumu gadā

Uzlabojiet savas konkurences priekšrocības ar gāzi saistītos procesos
Linde Green koncepcija ir vienkārša. Produktu sērijas izejvielas ir gaiss un oglekļa dioksīds, kas rodas kā rūpniecisko procesu blakusprodukts. Tas nozīmē, ka mēs varam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz pat 95%, ražošanā izmantojot atjaunīgo enerģiju.

Klienti pieprasa no uzņēmumiem atbildīgu rīcību, pierādījumus un faktus. Tāpēc atbildība un konkurētspēja arvien vairāk ir savstarpēji saistītas. Ar Linde Green produktiem mēs palīdzam sasniegt jūsu uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības mērķus.

  • Mēs izmērām un dokumentējam visas CO2 ekvivalentās emisijas un nodrošinām pilnīgu emisiju izsekojamību
  • Katrs ražošanas procesa posms tiek pārbaudīts un apstiprināts no trešās puses
  • Oglekļa pēdas nospiedums tiek aprēķināts, izmantojot Eiropas Industriālās gāzes asociācijas (EIGA) aprēķina metodi
  • Procesi un dokumentācija ir daļa no mūsu ISO 9001 sertificētās vadības sistēmas un mūsu ISO 50001 energopārvaldības programmas
Linde ir ceļā, lai 2050. gadā kļūtu par klimatneitrālu
Par 35% zemāka emisiju intensitāte
Aktīvs atjaunīgās enerģijas iepirkums
Zilā un zaļā ūdeņraža attīstības projekti
Par 35% zemākas siltumnīcefekta gāzu emisijas
Oglekļa dioksīda savākšanas un uzglabāšanas uzlabošana
Atjaunīgo izejvielu izpēte
Klimata neitrāli
Izejvielas, loģistika un enerģija līdz nulles emisijai
Atlikušo emisiju kompensācija
Samaziniet emisijas un veiciniet atbildīgu rīcību
  Izmantojiet zaļākas iespējas! Mēs ar prieku pastāstīsim vairāk.© Linde 2024