Linde Green - sašķidrinātās gāzes bez oglekļa ietekmes uz vidi

Viegli pārslēdzieties uz zaļāku izvēli. Mūsu Linde Green produktu līnija ir bez oglekļa pēdas nospieduma sašķidrināto gāzu jomā. Ar Linde Green jūs varat spert nākamo soli savu vides mērķu sasniegšanā.

Linde Green īsumā

» Linde Green produktu līnijā ietilpst sašķidrināts skābeklis, slāpeklis, argons un oglekļa dioksīds 
» Produktu kvalitāte un uzticamība paliek nemainīgi – tagad tikai bez siltumnīcefekta gāzu emisijām 
» Ražošanā tiek izmantota vēja un saules enerģija, kuru "zaļā" izcelsme ir sertificēta
» Pārvadāšanai izmanto atjaunojamo degvielu
» Pārējās emisijas tiek kreditētas, izmantojot sertificētu apmežošanas projektu
» Linde Green ir trešās puses auditēti un pārbaudīti procesi
» Klienti saņem ikgadēju ziņojumu par CO2 samazinājumu
Kā Linde Green jums palīdz?
Speriet pirmo soli — lasiet vairāk mūsu ceļvedī.

Gāzes bez siltumnīcefekta gāzu emisijām

Kāpēc pāriet uz Linde Green? Tas ir viegli un saprotami — pirmais solis ceļā uz visaptverošu oglekļa neitralitāti. Pasaule vienlaikus tiek padarīta produktīvāka un ilgtspējīgāka.

Mēs speram soli pretī vides mērķiem, ieviešot jaunu sašķidrināto gāzu Linde Green produktu līniju bez oglekļa pēdas nospieduma. Atjaunojamā enerģija un degviela tiek izmantotas ražošanā un transportēšanā. Daļu emisiju kompensē apmežošanas projekti
Vai nepieciešama papildu informācija? Lejupielādējiet bezmaksas Linde Green ceļvedi.
Lejuplādējiet Linde Green ceļvedi
Linde Green sniedz konkurences priekšrocības
Linde Green nozīmē, ka mēs piegādājam oglekļa neitrālus produktus, kas ļauj uzlabot jūsu konkurences priekšrocības gāzes izmantošanas procesos. 

Mēs pastāvīgi izstrādājam jaunus pielietojumus un meklējam efektīvākus gāzu ražošanas veidus. Mūsu mērķis ir būt videi draudzīgākajam piegādātājam gāzu jomā. Mēs palīdzēsim jums sasniegt jūsu ilgtspējīgas attīstības mērķus.Kopā mēs padarīsim pasauli produktīvāku un videi draudzīgāku.

Speriet nākamo soli kopā ar mums

Sazinieties ar mums, un mēs aprēķināsim jūsu ikgadējo CO2 ietaupījumu.
© Linde 2023