Produceret ved brug af 100% vedvarende energi
Nyhed: nu også på flasker!
Endnu et skridt på vejen mod klimaneutralitet
I 2021 introducerede Linde en unik serie af flydende gasser til tank med nul klimapåvirkning. Nu tager vi det næste skridt med gas på flasker. Med Linde Green støtter vi op om vores kunders klimamål og konkurrenceevne,  som i stigende grad er indbyrdes forbundne. Og tager samtidig endnu et skridt på vores ambitiøse vej mod den bæredygtige fremtid.
Linde Green-gas på flaske

Linde Greens sortiment af mere end 220 gasser på flaske produceres og fyldes nu udelukkende ved hjælp af vedvarende energi.
Linde Green flydende gasser

Ved produktion og transport af Linde Green flydende gasser til tank anvendes vedvarende energi . En lille del klimakompenseres via certificerede skovrejsningsprojekter.
Linde Green & Vores Klima

Råstoffet til Linde Green-gasser udgøres alene af luft, med kuldioxid som biprodukt. Derfor kan vores udledning af drivhusgasser (GHG) reducere med op til 95% alene ved valg af energikilde.

Linde Green ABC

Linde Green-gasser til tank omfatter flydende oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid.

Linde Green-gasser på flaske omfatter industri- og levnedsmiddelgasser, der indeholder oxygen-, nitrogen-, argon- og kuldioxidkomponenter.

Den samme produktkvalitet og kvalitetssikring - blot med reduktion i CO2-udledninger.

Linde Green er auditeret og valideret af tredjepart.

Din virksomhed kan drage fordel af et valideret Linde Green-certifikat, der verificerer reduktionerne i dine CO2-udledninger.

Linde Green-gasser på flaske - oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid
Overgangen til Linde Green på flasker er første større skridt på vejen mod klimaneutralitet, som vi hos Linde tilbyder vores flaskegaskunder. Det næste skridt vil på sigt være at eliminere CO2-udledningen i forbindelse med transport af gasflaskerne.

 •   Produktionen baseres på vedvarende energi, auditeret og valideret af tredjepart
 •   Fyldningen af flaskerne baseres på vedvarende energi, auditeret og valideret af tredjepart
 •   Som kunde kan du årligt modtage et certifikat med validerede data, som giver dig indblik i reduktionen af dine CO2-udledninger i forbindelse med brug af Linde Green
 • Flaskesortimentet indeholder i øjeblikket ikke acetylen, LPG (Liquid Petroleum Gas, fx propan), helium, hydrogen, medicinske gasser samt specialgasser

Linde Green-gasser på tank - flydende oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid
Det første Linde Green-produkt, som har været med til at bringe Linde i front når der tales grøn omstilling i branchen. For dig som kunde er det et godt supplement til at nå dine klimamål og sikre din konkurrenceevne. Ved at udskifte 100 tons flydende konventionelt oxygen med Linde Green-oxygen reducerer du CO2-udledningen med 10 personbiler om året.

 •   Produktionen baseres på vedvarende energi, auditeret og valideret af tredjepart
 •   Transporten baseres på grønt brændstof, auditeret og valideret af tredjepart
 •   En meget lille del klimakompenseres gennem certificerede skovrejsningsprojekter
 •   Som kunde vil du årligt modtage et certifikat med validerede data, som giver dig indblik i reduktionen af dine CO2-udledninger i forbindelse med brug af Linde Green

Styrk din konkurrenceevne i de gasforbrugende processer
Linde Green-konceptet er enkelt. Råstofferne er luft samt kuldioxid, et biprodukt fra industrielle processer. Så alene med valg af energi kan vi reducere udledning af drivhusgasser med op til 95%.

Klimaneutralitet igennem hele værdikæden stiller krav til virksomhedens arbejde med bla. råvarer, produktion, slutprodukt, emballage, transport og energieffektivitet. Som en del af denne værdikæde imødekommer og honorerer Linde Green den stigende efterspørgsel efter klimarigtige løsninger - og er et skridt på vejen mod den bæredygtige fremtid.

 •   Linde måler og dokumenterer alle CO2-udledninger og leverer fuld sporbarhed
 • Hvert trin i produktion og produktets processer valideres af tredjepart
 • Klimaaftrykket er beregnet ved hjælp af European Industrial Gas Associations (EIGA) beregningsmetode til at bestemme produk tets klimaaftryk (- dokument 167/11)

Lindes vej til 100% klimaneutralitet i 2050
35% reduktion i emissionsintensitet
Øget sourcing af vedvarende energi
Udviklingsprojekter med fokus på blåt og grønt hydrogen
35% reduktion i CO2-udledninger
Forbedret opsamling og lagring af CO2
Identificering og øget brug af klimaneutrale råvarer
Klimaneutralitet
Nul udledning fra råmaterialer, logistik og energi
Udligning af evt. resterende udledninger
Reducér dine CO2-udledninger - og gør din virksomhed mere bæredygtig
Vi fortæller gerne mere om det klimaneutrale alternativ, Linde Green© Linde 2024