Kuldemedieportal

En sikker leverandør av kuldemedier

Linde tilbyr et bredt utvalg av de kuldemediene som finnes på markedet, herunder HFK-gasser, HFO-gasser og naturlige kuldemedier. Vi tilbyr i tillegg supplerende tjenester som rådgivning og sikkerhetskurs innen gasshåndtering.

Du må vise gyldig F-gass-sertifikat for å kunne kjøpe kuldemedier av oss!

Våre gassforhandlere tilbyr kuldemedier

Making our world more productive

© Linde 2024