Koronavirukseen varautuminen Oy Linde Gas Ab:ssa

Katso alta tärkeää tietoa terveydenhuollon ja teollisen alan asiakkaillemme

Noudatamme viranomaisten ohjeita

Me Lindellä pyrimme varmistamaan, että toiminnastamme ei aiheudu haittaa ihmisille, ympäristölle tai yhteisöille, joissa toimimme. Siksi otamme erittäin vakavasti koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman pandemian. Olemme ryhtyneet tarvittaviin varotoimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa toimintamme ja toimituksemme erilaisissa kriisitilanteissa. Seuraamme tiiviisti sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) että viranomaisten ohjeita.

Linden Suomen yksikkö (Oy Linde Gas Ab) on kehottanut kaikkia työntekijöitään työskentelemään mahdollisuuksien mukaan kotoa käsin. Kaikki ulkomailta palaavat työntekijät tekevät etätöitä 14 vuorokauden ajan, vaikka heillä ei mitään oireita esiintyisikään. Matkustusta on rajoitettu, ja vain liiketoiminnan kannalta kriittiset matkat on sallittu. Kaikki kokouksemme hoidetaan virtuaalisesti, ja vierailut toimipisteillämme on toistaiseksi kielletty. Yrityksemme on jakanut sisäisesti useita tietopaketteja ja ohjeita koskien koronavirusta ja pandemiaa yleisesti. Myös työterveyshuoltomme on yhdessä henkilöstöhallintomme kanssa tiedottanut ja ohjeistanut asiasta.


Liiketoimintamme jatkuvuussuunnitelmat määrittelevät toimenpiteet erilaisten kriisitapahtumien vaikutusten lieventämiseksi. Tavoitteenamme on pitää toimitusvarmuutemme mahdollisimman hyvänä ja mahdollistaa jatkuva toimitus asiakkaillemme myös erilaisissa kriisitilanteissa. Lue lisää toimialakohtaisista tiedotteista alta.

Teolliset asiakkaat


Päivitetty 26.3.

Tällä hetkellä kaasutoimituksemme asiakkaille ovat normaalilla tasolla, ja toimitusvarmuutemme on hyvä. Mikäli tilanne vaatii, priorisoimme toimituksissamme henkilöturvallisuuden kannalta kriittiset asiakkaat ja tuotteet kuten happitoimitukset sairaaloille. Uudenmaan rajojen sulkeminen ei vaikuta toimituksiimme, vaan huoltovarmuuskriittisenä organisaationa toimitamme kaasuja asiakkaillemme myös poikkeustilanteessa.

Pyydämme teollisia asiakkaitamme suosimaan tilausten tekemisessä ensisijaisesti verkkokauppaamme välttyäksemme ruuhkilta tilausten käsittelyssämme.

Kysymyksiä & vastauksia

Missä tuotteissa voi esiintyä puutteita ja milloin?

Toimitustilanteemme on tällä hetkellä normaali mutta seuraamme tilannetta tarkasti. Tavoitteenamme on pitää toimitusvarmuutemme mahdollisimman hyvänä ja mahdollistaa jatkuva toimitus asiakkaillemme myös erilaisissa kriisitilanteissa.
 

Jos tilanne vaikeuttaa asiakastoimituksia, mitä toimenpiteitä teette toimitusongelmien ehkäisemiseksi?

- Toimitukset muista toimipisteistä

- Palvelupisteiden varastojen käyttö

- Jos tuotetta täytetään vain yhdessä toimipisteessä, resurssien allokointi muille pisteille

- Työntekijöillä on mahdollisuuksien mukaan tarvittavat välineet tehdä töitä kotoaan

 

Kuinka minimoitte asiakaskontaktissa olevien työntekijöiden tartuntariskin?

Noudatamme paikallisten viranomaisten ohjeita ja matkustusrajoituksia minimoidaksemme työntekijöiden ja alihankkijoiden tartuntariskin. Olemme jakaneet erityisiä ohjeita kaasupullojen käsittelystä tartunnan minimoimiseksi.


Onko odotettavissa viiveitä toimituksissa?

Ei. Odotamme tavarantoimittajiemme ja alihankkijoidemme toimivan sopimusvelvoitteiden mukaisesti ja tiedottavan ennakoivasti, jos liiketoiminnan jatkuvuus on vaarassa.


Ohjeita toimituksiin Lindelle/Lindestä

- Kaikkien paikallisten terveysviranomaisten ohjeita on noudatettava

- Kaikki tarvittavat varotoimenpiteet on tehtävä ennen saapumista Linden toimipisteeseen

- Kuormaamisen ja purkamisen aikana vuorovaikutus Linden työntekijöiden kanssa tulee minimoida ja fyysistä kosketusta välttää.

Terveydenhuollon ammattilaiset

Päivitetty 20.3.2020

Terveydenhuollossa työskentelevät
Lääkkeellisten kaasujen kysyntä on vallitsevassa tilanteessa kasvanut nopeasti ja äkillisesti. Tavoitteenamme on toimittaa tuotteitamme kaikille niille asiakkaillemme, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tähän tarvitsemme teidän apuanne.
Jotta voimme varmistaa lääkekaasujen jakelun mahdollisimman monelle asiakkaallemme, joudumme rajaamaan asiakkaillemme toimitettavien kaasupullojen määrää.

Asiakkaan poikkeuksellisen suuret tilaus- ja varastointimäärät merkitsevät puutteita toisille asiakkaille. Koska pulloja on saatavilla rajoitetusti, on tärkeää, että niitä ei turhaan varastoida asiakkaan tiloissa, vaan että ne kiertävät koko ajan käytössä ja mahdollisimman moni saa lääkekaasuja tarpeen mukaan.

Tilaa lääkekaasuja siis kulloisenkin kulutustarpeen mukaan, ja palauta tyhjät kaasupullot mahdollisimman nopeasti takaisin toimittajalle.

Muistathan tarvittaessa puhdistaa pullot oheisen ohjeen mukaisesti.
Suosittelemme nestemäisen hapen käyttöä pullotetun hapen sijasta niissä yksiköissä, joissa hapen ensisijainen syöttö hoidetaan nestemäisen hapen säiliöstä. Samoin suosittelemme ilman tuotantoa kompressoreilla, jos se on mahdollista.

Kasvanut kysyntä ruuhkauttaa myös asiakaspalvelukeskustamme, joten emme pysty erikseen olemaan teihin yhteydessä, mikäli tilaamanne tuote jää pois toimituksesta.

Pyydämme sairaaloita sekä muita terveydenhuollon toimijoita kiinnittämään erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin sekä jakamaan tiedon kaikkiin lääkekaasuja käyttäviin yksiköihin:


• Kriisitilanteessa nestemäisen lääkehapen tuotanto on vähemmän altis häiriöille kuin pullohapen tuotanto, ja nestemäisen lääkehapen kysynnän kasvuun on mahdollista vastata nopeasti. 
• Pullotettu lääkehappi on kotimainen tuote, muut lääkekaasut (AIRAPY, NIONTIX ja LIVOPAN) ovat tuontivalmisteita. 
• Pullokaasuille ei ole olemassa erityisen suurta varakapasiteettia tuotannossamme. 
• Olisi tärkeää, että kysynnän kasvaessa informoisitte meitä asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ilmoituksen voi lähettää asiakaspalveluumme osoitteeseen hctilaus.fi@linde.comPyydämme lääkkeellisen hapen kotipotilaiden kanssa työskenteleviä kiinnittämään erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:


• Nestemäisen lääkehapen tuotanto on kriisitilanteessa vähemmän altis häiriöille kuin pullohapen tuotanto, ja kysynnän kasvuun on mahdollista vastata nopeasti.
• Jotta voimme turvata kaasukuljetukset, kuljettajat eivät enää ohjaa kotipotilaita vaan ainoastaan Linden tuotespesialistit.
• Pyydämme, että kotipotilaiden laiteohjaukset tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan terveydenhuollon yksikössä tai kuntoutusohjaajan toimesta esimerkiksi kotiuttamisen yhteydessä. Näin voimme minimoida viruksen leviämisen ja hyödyntää parhaalla tavalla olemassa olevat resurssit.
• Kotipotilasohjauksien suunnittelua helpottaa, jos ohjauksista ilmoitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiakaspalveluumme.
• Ohjauksia suorittavien tuotespesialistien suojaamiseksi tartunnalta on erityisen tärkeää, että saisimme tiedon, jos ohjattavan potilaan kotona on olemassa flunssan tai koronaviruksen oireista kärsiviä tai kotona on karanteeni. Tiedon tästä voi toimittaa asiakaspalveluumme samalla, kun sovitaan ohjauskäynnin yksityiskohdista. Tuotespesialistit käyttävät tarvittaessa kertakäyttöisiä henkilösuojaimia.


Jos kotihappea käyttävällä asiakkaalla on koronavirus tai siihen viittaavia oireita (päänsärky, kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut), asiakas on karanteenissa tai asiakkaan kotona on karanteenissa oleva henkilö, toimi oheisen ohjeen mukaisesti

Kotipotilaiden ohje löytyy täältä

© Linde 2020