Linde Green: flydende gasser med nul klimapåvirkning!
Linde Europe North lancerer nu Linde Green: en unik produktserie af flydende gasser, som anvender vedvarende energi og grønt brændstof til produktion og transport, kombineret med en mindre del, som klimakompenseres.
Klima og miljø er vores fælles ansvar

Hos Linde holder vi fokus på vores mission om at gøre verden mere produktiv. Bæredygtighed er en hjørnesten i dette arbejde og med konceptet Linde Green tager vi det næste skridt.

At tage ansvar og passe på klima og miljø er i dag vigtigt for mange virksomheder. Dette skyldes ikke mindst danskernes krav om klimarigtige produkter - forbrugerne kræver handling og gennemsigtighed. 

CO2-neutralitet igennem hele værdikæden stiller krav til virksomhedens arbejde med bl.a. råvarer, produktion, slutprodukt, emballage, transport og energieffektivitet. Som en del af denne kæde imødekommer og honorerer Linde Green den stigende efterspørgsel efter klimarigtige løsninger, og er et godt skridt på vejen mod den bæredygtige fremtid.
Facts om Linde Green - 100% CO2-neutral gas

Linde Green omfatter ud over flydende nitrogen også flydende oxygen, argon og kuldioxid.

Ved produktion og transport af Linde Green gasser anvendes vedvarende energi og grønt brændstof. En meget lille del klimakompenseres gennem certificerede skovrejsningsprojekter.

Lindes kunder får hermed mulighed for at reducere deres CO2-udledning og forbedre konkurrenceevnen i de gasforbrugende processer.

Mængden af vedvarende energi indkøbes med udgangspunkt i den aktuelle efterspørgsel efter Linde Green produkter.

Lindes kunder modtager årligt et certifikat, der viser hvor meget de har reduceret deres CO2-udledning via Linde Green.
Linde holder dig opdateret!
Modtag Linde Food Update, som udsendes hvert kvartal.


© Linde 2024